VËRTETIMI

Prania jonë në tregun ndërkombëtar na angazhon për vite në përputhje me Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë dhe organizative nëpërmjet përditësimin e vazhdueshëm të legjislacionit ekzistues.
nga certifikimit ISO 9001:2008 ne define sërë kërkesash për përmirësimin e vazhdueshëm të menaxhimit të biznesit tonë, për të siguruar efektivitetin dhe efikasitetin në procesin e prodhimit të sistemeve tona, për qëllim për të marrë dhe për të rritur kënaqësinë e konsumatorit.
Duke respektuar procedurat e saldimit, ne kemi zbatuar legjislacionin UNI EN ISO 3834-2: 2006, vendosjen kërkesat e cilësisë për menaxhimin e duhur të procesit të prodhimit dhe kontrolli nga saldim, gjatë fazave të prodhimit dhe kuvendit.
Si një punëtori për prodhimin e zdrukthtari metalike, posedojnë kërkesat e standardit për përpunimin e çelikut sipas DM: 14 Janar 2008, definimin "standardet teknike për ndërtimin" në sajë të certifikatën e përfundimit të qendrës së përpunimit No. 2510/13.