CONSULTING dhe asistencë teknike para dhe pas shitjes

Me qëllim për të përmirësuar mbështetje teknike për konsumatorin, ne ofrojmë një të vazhdueshëm dhe të besueshëm këshillim dhe para dhe pas shitjes mbështetje qëllim sigurimin e mbështetjen e duhur teknike në fazat që i paraprijnë dhe ndjekin shitjen e sistemeve tona dhe të realizohen me anë të teknik të kualifikuar, gati për të ndërhyrë dhe për të zgjidhur çdo lloj problemi. veçanërisht, të merremi me rritje e provë bimët, mirëmbajtje e riparim, rregullim i makinës, përshtatjet pajisje e makina të rregulloreve.
Kjo është një ndërhyrje e domosdoshme, në mënyrë që të ofrojë më shumë shërbime të nivelit të lartë.