Makarona

machine manual makarona
moshë 40
Ne e Molitecnica Jugut, si prodhues i makinave për industrinë ushqimore, ne krijimin reflektimin më të mirë të botës të larmishme e teknologjisë. Ne projektimin dhe prodhimin e pajisje që mbështesin instalime të makarona, teknologji të patentuar dhe dizajn modern, duke synuar për automatizimin maksimal dhe veçanërisht ekspertizën e teknikëve tanë në instalimin dhe mirëmbajtjen e.