Precleaning DHE PASTRIMI

Mjete antike për pastrimin e grurit
setaccio pagliAges
Setacci
setacciare il grano a mano
Të para-pastrimi dhe pastrimi hapa janë kritike për të arritur produktin më të mirë final duke përmirësuar kushtet e përgjithshme të magazinimit të konsiderueshme, duke i bërë ata më të favorshme për ruajtjen. Ne flasim për para-pastrimin, Pastrimi i parë dhe i dytë. Precleaning përket trajtimet e kryera mbi grurin vijnë në kapanoneve dhe ka për qëllim për të eliminuar trashë refuzon; pastrimi parë dhe të dytë, në vend të kësaj, Ato lidhen me trajtimet të cilave i nënshtrohet drithi para fillimit të mulliri dhe kanë qëllimin e eliminimit plumbin perime ose drithëra materiale. Për këtë ne përdorim makina të veçanta për çdo punë, projektuar për të marrë rendimentin maksimal me konsumin më të ulët të mundshëm të energjisë.